Shunling Banner

Shunling Banner

Về Shunling

Shunling được thành lập năm 1922 là một cơ sở sản xuất và thương mại. Shunling ngày nay không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm trên dây chuyển hiện đại Shunling được biết đến với các sản phẩm: máy thái thịt, máy cưa xương, máy nước nóng lạnh, máy đun nước nóng, máy làm lạnh, tủ đông...
Chứng nhận:
Nhà máyHoạt động khác
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét